Translate

28 oktober 2016

BREXIT, sommige huwelijken zijn beter gebaat bij een scheiding

Op 21 augustus schreven de economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg een opiniestuk in de Telegraaf over de BREXIT. Wat hen heeft bezield op daarvoor als koptitel te kiezen  “EU laat zich inpakken” is mij een volslagen raadsel.

Blijkens hun betoog laat de EU zich helemaal NIET inpakken door Engeland, zo schrijven zij. Kernthema van hun verhaal is, dat Engeland zonder overeenkomst met de EU zal terugvallen op de handels­voorwaarden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Verdoemenis

Zij voorspellen hel en verdoemenis. Engeland is een kleine markt die voor de EU niet van cruciaal belang is, zo zeggen zij. Nou, als die markt dan voor de EU niet cruciaal is waarom dan dat g.o.h. door Europa. Waarom die afgunst?

De verwijzing naar Nigel Farage, die wel ging voor vrijheid en onafhankelijkheid, economische groei banen en welvaart. Dat wordt dan vervolgens afgezet tegen de directe uitingen in de markt, die inmiddels al weer achter­haald zijn.

Pond concurrerend

De $1800 miljard waardedaling op de beurs is al weer ingelopen. Het overgewaar­deerde pond is weer concurrerend geworden. De stimulans voor de export is daar.

Ik denk, mede daardoor, dat binnen twee tot drie jaar jaar – zeg aan het einde van de onder­handeling - een revival van het pond en die beloofde economische groei zichtbaar zullen zijn.
Economische groei is namelijk niet zoiets als een lichtknopje. Primaire voorwaarde is concur­ren­tiekracht en David Ricardo zal ook bij beide heren niet onbekend zijn.

Spijt

Vergeet niet dat Engeland een eigen monetair beleid kan voeren; iets dat de deelnemende Eurolanden en zeer tot de spijt van Duitsland en aan de andere kant van het spectrum Spanje, Italië en Griekenland helaas niet kunnen. Het is namelijk als een fundamentele fout voor de deel­nemende landen in de Euro ingebakken.

De onderhandelingen zullen inderdaad vijf tot zeven jaar gaan duren. En tot aan het definitieve einde van die onderhandelingen zal de EU met de Engelsen een Shakespeariaans schouwtoneel opvoeren.

Overgangsfase

De eerste drie jaar (aanloop + uittreding) tot en met 2019 gelden nog de EU handelsvoorwaarden en voor de overgangsfase tot aan het eindfase (ca. 2023) zal er een model gevonden worden analoog aan Noorwegen en Zwitserland.

Daarna treedt dan het uiteindelijke nieuwe verdrag in werking. Pffff….Hoe dat er uit zal zien?  Op twee arti­ke­len na hetzelfde, zo vermoed ik. In ieder geval is het zo dat het voordeel van Engeland ook nog zit in het feit dat in de tijd gezien, de zekerheid dat de EU nog in de huidige vorm dan wel de euro als zodanig zal bestaan, uiterst ongewis is.

Als de EU uiteenvalt is het vraagstuk wie groot is en klein wordt alsdan in een nieuw en ander perspectief gezet.

Geen opmerkingen: