Translate

12 augustus 2016

REANIMEERMEISJESReanimeermeisjes

Met grote dank aan het geheime dagboek van de heer Groen verwijs ik naar het woord “reanimeermeisjes”.

Ouderen krijgen dan een bandje om hun pols met het eigen verzoek dat zij zich niet (meer) willen laten reanimeren. Een soort voorloper op de mogelijke gedachten van met name deze Rutte-ploeg om euthanasie – conform de alsdan, niet ondenkbare, door Juncker c.s. uitgevaardigde Europese voorschriften (Zie het Edicta “There can be no democratic choice AGAINST the European treaty) specifiek voor de autochtone inwoners, mits boven de AOW leeftijd, verplicht te stellen. (Scheelt pensioen nietwaar?)

Deze uitspraak van Juncker, die met name doet denken aan een statement van Hilter: “De brede massa van een volk valt gemakkelijker ten offer aan een grote dan aan kleine leugen”, wordt voornamelijk door het z.g.n. Europese intellect, lees de ex-Juncker adepten, vanuit het financiële Luxemburgse Centrum aangestuurd. Het Centrum van de Kapita­listische macht, dat in feite alleen maar het belang van het Grootkapitaal voor ogen heeft en volkomen lak heeft aan de gerechtvaardigde belangen van het Europese volk.

Die mening houdt in, dat vooral dure ouderen MOETEN plaatsmaken voor nieuwe, niet autochtone en dus vele malen goedkopere werknemers uit andere landen. Werknemers die alsdan niet meer vallen onder de  door vakbonden bereikte en inmiddels sinds meer dan honderd jaar bereikte “communis opinio” afspraken over CAO en minimum loon. Een tijdperk van honderdvijftig jaar bevochten werknemersparticipatie wordt en is inmiddels daarmee volledig naar de kloten geholpen.

Het sociale systeem à la USA
Wij zullen het in de toekomst moeten stellen met het Amerikaanse systeem. Ieder voor zich en God voor ons allen.  Een onbetaalbaar systeem van ziektekosten. Verpaupering alom en meer dan 15% van de bevolking onder de armoedegrens. Waarom? Omdat wij solidair moeten zijn! Solidair in onze armoe. Solidair, omdat een paar ontstellende onbekwame bestuurders meenden dat een gemeenschappelijke munt rijkdom en welvaart zou brengen. Rijkdom en welvaart. Wat kregen wij: vluchtelingen, terugkeer van de koude oorlog, oorlog aan onze grenzen en interne hoekse- en kabeljauwse twisten. Dat zijn nog eens bestuurders aan wie je je kinderen zou willen toevertrouwen. Het wordt tijd om de koffers te pakken.Geen opmerkingen: