Translate

25 april 2012

VEB en verbindingsstreepjes


QUOTE

Bijna 5 jaar geleden, zo schreef Peter Paul de Vries op 28 juni 2007, maakte de VEB bekend dat Jan Maarten Slagter per 1 oktober 2007 de nieuwe directeur zou worden van de VEB. Een nieuw gezicht, een nieuwe koers. Slagter heeft een zeer brede achtergrond en zijn ervaring als advocaat en internationale netwerk zullen goed van pas komen. En – belangrijk – Slagter is geen kloon van mijzelf (PP). Gelukkig maar. De enige overeenkomst die ik (PP) kan vinden, zo schreef PP, is dat we allebei een dubbele voornaam hebben en allebei zonder verbindingsstreepje.


In de column Het VEB-Waterloo van Frank van Dongen las ik (lees PP) iets over de nieuwe rol van de VEB. We zouden beleggers moeten waarschuwen. De OK-score had problemen bij Ahold, Unilever en Landis allang voorspeld. Wat een onzin, Frank! Er was geen OK score over Landis (1) en Ahold (2) was een regelrechte vorm van fraude. (aldus PP)

De VEB was in het jaar voor het bekendworden van de fraude zeer kritisch over Ahold (dat was toen redelijk zeldzaam), maar inderdaad: wij (VEB) hebben de fraude niet voorspeld.


Niet gewaarschuwd? Echt wel (PP)
En de OK-voorspelling dat Unilever in financiele problemen zou komen sloeg de plank volledig mis (3). Het Unilever-probleem was een conflict over de behandeling van prefhouders dat wij – samen met grote aandeelhouders – succesvol hebben opgelost.

Volgens Frank van Dongen zouden de VEB beleggers moeten waarschuwen. Pardon? Dat hebben we (VEB) toch gedaan? Tegen tal van beursintroducties, tegen Real Time Company en De Vries Robbé en tegen Laurus. Maar er geldt wel een beperking: de VEB geeft in beginsel geen beleggingsadvies. 

UNQUOTE

Tot zover dit bericht.

Dit teruggrijpen op een bericht van juni 2007 aan de hand van Peter Paul de Vries zonder verbindingsstreepje heeft een eenduidige reden.

Niet alleen wegens de drie glasharde leugens van PP zonder verbindingsstreepje ter meerdere beschadiging van de OK-Score, maar ook het feitelijke statement dat inzake het adviseren door de VEB wordt gemaakt.

Allereerst de leugens
Leugen 1 : LANDIS
Feitelijk staat het vast dat op het congres van Rienk Kamer in oktober 2001 ten overstaan van ca. drieduizend toeschouwers de OK-Score van Landis werd bekend gemaakt. Dat was zes maanden vóórdat Landis failliet ging. De destijds gemaakte rapportage werd gebruikt door curatoren en is nog steeds te downloaden van onze site.

Leugen 2 : AHOLD
Feitelijk staat vast dat op 10.2.2002 - ofwel een jaar vóórdat de problemen van Ahold naar buiten kwamen ten overstaan van slechts een paar honderduizend kijkers  (klik hier) - een waarschuwing over de continuïteit van Ahold werd gegeven.

Leugen 3 : UNILEVER
Feitelijk staat het vast dat : eind 2002 op het congres van Rienk Kamer voor slechts een paar duizend toeschouwers in het Congresgebouw, eind december 2002 op het congres van Harry Mens, en begin 2003, ten overstaan van enkele honderduizenden kijkers op RTL5 en in mei 2003 nogmaal herhaald op de TV bij Tweevandaag, m.a.w. viermaal en ruimschoots vóór het dieptepunt van de koers, gemeld werd dat Unilever in de problemen was enerzijds wegens de prefs verplichting en anderzijds er destijds onvoldoende marge werd gehaald waardoor er druk op de koers MOEST ontstaan. De daling tot ca 48 euro (voor splitsing) was daarvan het resultaat. Er is nooit sprake geweest van andersoortige informatie onzerzijds.

De slotzin van de tekst van PP zonder verbindingsstreepje luidde : Maar er geldt wel een beperking: de VEB geeft in beginsel geen beleggingsadvies.

GELE KAART STATEMENT VEB
Het is in dat licht dan ook op zijn minst opmerkelijk te noemen dat er een behoorlijke animositeit is ontstaan tussen Ten Cate en de VEB. De directe oorzaak is te vinden in een artikel van de VEB. Blijkens de heftige reactie van Ten Cate niet algeheel conform de waarheid

Nu wil dat ook wat zeggen als je je opeens gaat bezighouden met [impliciet] beleggingsadvies door aan te kondigen dat Ten Cate door de accountant een GELE KAART heeft gekregen.

De VEB is een belangenbehartiger van de aandeelhouder en komt veelal niet verder dan het ex-post (= ACHTERAF) juridische aansprakelijk stellen van partijen. Het ex-ante (= VOORAF) waarschuwen voor de escapades van een onderneming was tot nog toe niet aan de orde.

Vanwaar dit pad ?
Uit onze open brief van 6 februari 2012 aan Jan Maarten Slagter (ook zonder verbindingsstreepje) in de Financiële Telegraaf wordt overduidelijk dat de VEB, in tegenstelling tot het OK-Rating Institute met name reactief werkt. In alle door de VEB - REACTIEF aangespannen processen tegen partijen en accountants had de OK-Score al PRO-ACTIEF gewaarschuwd. Een reden om een oproep te doen voor een overleg om de OK-Score wat structureler voor de VEB in te zetten.

Aangezien hierop geen antwoord kwam voelde de VEB zich klaarblijkelijk genoodzaakt haar principiële grondslagen te verlaten en nu daarenboven beleggingsadviezen te gaan geven. Hiertoe kiest zij dan allereerst en met name een onderneming uit, die blijkens de OK-Score meer dan kerngezond is. Enne...... daarbij komt nog, alsof bij een non-cash afwaardering de soliditeit van deze organisatie in het gevaar komt. Door deze wijze van presentatie wordt onnodig een tweespalt gedreven in de verhouding tussen Ten Cate en KPMG en wordt er op ondeskundige wijze koersgevoelige informatie verspreid.
     
Verre van dat
Dat Ten Cate meer dan kerngezond is blijkt uit onze OK-Score berekeningen. De OK-Score van Ten Cate komt over 2011 uit op een OK-Klasse 2. Dat is de één na hoogste waardering voor een onderneming en zegt : excellente zekerheid; goede ruimte voor expansie óók met vreemd vermogen.

Wat zegt de OK-Score nog meer
Het OK-Score model signaleert echter óók dat de marge in de grasdivisie zeker nog met 10 miljoen omhoog kan, ofwel dat het Ten Cate nog zelfs beter kan gaan dan tot nog toe ! Het model signaleert een bepaald dervingsverlies. Dit dervingsverlies kan b.v. optreden als er tussen de bruto gefabriceerde meters kunstgras en de netto gefactureerde gelegde meters mogelijk ongewenst of onbekend (snij)verlies optreedt, ofwel een interne zaak van Ten Cate met behulp van een paar externe forensische auditoren. 

Geen opmerkingen: