Translate

07 november 2010

Het NIVRA en de ACCOUNTANTSVERKLARING VAN INNOCONCEPTS

Het Nivra heeft, in het kader van de Henri Sijthoff-prijs van Het Financieele Dagblad, onderzoek gedaan naar de accountantsverklaringen bij de jaarrekeningen over 2009 van 73 beursgenoteerde ondernemingen. Bij alle beursfondsen zijn, met uitzondering van vijf ondernemingen die een toelichtende paragraaf in de accountantsverklaring hebben, 'schone' goedkeurende accountantsverklaringen afgegeven.

Zowel Nederlandse als buitenlandse rechtspersonen met beursnotering in Nederland zijn in het onderzoek betrokken. Onderzocht zijn de strekking en bewoordingen van de accountantsverklaringen en of er toelichtingen in de verklaringen voorkomen omdat de accountant vindt dat hij op bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld continuïteits- problemen, de nadruk moet leggen.

Over Innoconcepts, staat in het voornoemde verslag de volgende opmerking :‘Emphasis of Matter’ paragraaf:

“We draw attention to the disclosure on events after the balance sheet date included at page 39, which describes the events after the balance sheet date regarding Cheng Meng and the impairment of € 32.711.000 to be recognized in 2010. Our opinion is not qualified in respect of this matter”. Over de jaarcijfers 2008 [dus VER voor de jaarcijfers 2009 en voor de balansdatum 2009] signaleert de OK-Score een Klasse 9 lees : Zorgwekkende zekerheid substantiële verbeteringen zijn direct nodig. Expansie met vreemd vermogen is niet mogelijk. 

Over de jaarcijfers 2009 [dus op de balansdatum zonder de impairement 2010 in ogenschouw te nemen signaleert de OK-Score een OK-Klasse 10 : lees :
Rigoureus ingrijpen, desinvesteren of liquideren. De situatie kan ook binnen één tot drie jaar fataal worden. Bij een tweede achtereenvolgende Klasse 10 waardering (lees halfjaarcijfers 2010) kan de situtatie binnen één tot twee jaar fataal worden.
Is dit helder genoeg ?? of zegt het onderstaande plaatje nog iets meer ?
Geen opmerkingen: