Translate

16 november 2010

WILLEM WEKKER

Het is alweer ruim veertien dagen geleden dat  ik mijn gedachten omtrent Innoconcepts deelde met de wetenschap van Nyenrode, de UVA, de Directie van Nivra, de journalistiek t.w. de Accountant en het FD alsmede enkele gekende scribenten dezer uitgave en uiteraard de betreffende accountant.

Ik stelde voor om in het openbaar - onder toezicht van een forensisch accountant - de jaarcijfers van Innoconcepts in ons faillissementsmodel te laten laden en dan te bekijken welke uitkomsten dit model zou geven.

Het was mij bekend dat over de jaarcijfers 2008 van Innoconcepts reeds een OK-Score klasse 9 verschijnt hetgeen betekent :
Zorgwekkende zekerheid, substantiële verbeteringen zijn direct nodig.
Voorpoortaal van een mogelijk faillissement. In enkele gevallen ook daadwerkelijk gefailleerd. Verdere expansie met vreemd vermogen niet mogelijk, let wel op dat moment heeft de onderneming nog 59% eigen vermogen.
 

De onderneming heeft in het jaar daarvoor nog een klasse 1 en een daling van klasse 1 naar Klasse 9 in één lijn betekent een enorm probleem. Doorzakken naar een faillisementsprofiel behoort dan tot de zeer serieuze mogelijkheden.

Over het boekjaar 2009 scoort Innoconcepts een OK-Klasse 10, hetgeen een faillissementsprofiel betekent dat zich binnen één tot drie jaar zal afrollen indien niet adequaat wordt ingegrepen.

Door de accountant van Innoconcepts wordt over het boekjaar 2008 geen enkel verder voorbehoud gemaakt; over het boekjaar 2009 wordt een Emphasis of Matter’ paragraaf geschreven :
“We draw attention to the disclosure on events after the balance sheet date included at page 39, which describes the events after the balance sheet date regarding Cheng Meng and the impairment of euro 32.711.000 to be recognized in 2010. Our opinion is not qualified in respect of this matter”.

Na zo’n aanbod tot openbare verificatie zou je toch verwachten dat de organisatie van accountants, de wetenschap en de accountant zelf je van alle kanten omarmen : want deze wekker waarmee wij nu eigenlijk eerder wakker worden dan voorheen zorgt voor minder aansprakelijkheid; voor meer advieswerk, voor meer transparantie, voor meer zekerheid, voor méér.....

Het bleef oorverdovend stil in huize Willem Wekker; toch schoot hij wakker : “De accountants kunnen het zelf”.....maar vrouwe Willem Wekker zei toen : maar waarom waarschuwen ze dan niet? “

Tja....het is of het één of het ander; toch wellicht tijd om wakker te worden.

Geen opmerkingen: